Over neuropsychologisch onderzoek

Mogelijk zou neuropsychologisch onderzoek aangewend mogen worden teneinde die veranderingen nog vanwege dit optreden aangaande klachten (een ‘presymptomatische periode’) aan te kunnen tonen.

Dit voordelig is dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd en beschreven.

Ook lieden die recent na hun ziekteperiode een 1e stap naar werk willen zetten indien personen die moeite ondervinden bij een re-integratie komen in aanmerking.

Verder worden problemen in dit cognitief functioneren gezien voor meerdere ontwikkelingsstoornissen bijvoorbeeld ADHD en autismespectrumstoornissen ofwel voor psychiatrische ziektebeelden bijvoorbeeld schizofrenie.

Vervolgens voert een cliënt veel testen uit. Die testen doet betrokkene alleen. Tot slot is er ruimte voor het stellen aangaande vragen. Na het testonderzoek verwerkt de neuropsycholoog een testen. Een uitkomsten en bevindingen van dit NPO worden aan de arts van Ergatis verstrekt. De arts gebruikt dit vervolgens voor een medische eindconclusie en advies, en bespreekt dit betreffende betrokkene.

Met een 7MS kan zijn alsnog nauwelijks officiële Hollandse testversie beschikbaar, vandaar dat die op deze plaats ook niet bovendien wordt beschreven. Een MOCA kan zijn wel in formeel in het Nederlandse vertaald (zie het web) en gevalideerd, die blijkt met name ook voor hoog opgeleiden juist inzetbaar.

Gedurende de ontwikkeling betreffende deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan een gevolgen bijdragen met ons antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is via een werkgroep nagegaan ofwel er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is.

Dit onderzoek wordt verricht via ons aangaande de neuropsychologen. Aanvankelijk worden een klachten door remedie met een gesprek in kaart gebracht. Daarna worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen.

Ons neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan zijn ons psychodiagnostisch onderzoek en de goudgele standaard voor dit objectiveren van cognitieve klachten. Hierbij kan gedacht geraken met bijvoorbeeld concentratieproblemen en geheugenklachten. Validatietests maken iedere keer deel uit met het onderzoek.

Betrokken (onbetaald) voor de analyse betreffende EEG en MEG onderzoeken aangaande een klinische multicenter trial (Souvenir II) welke uitgevoerd en betaald is via Danone naar de functie met ons zuiveldrank met synaptische nutrienten. Wellicht is een samenwerking uitgebreid naar andere ziektebeelden en gaat ik betrokken worden in een dissiminatie over een gevolgen en onderwijs aan de analyse methoden.                           Per 6
7
8
9 augustus 2012 zodra gedetacheerde vanuit VUMC (o,5 fte) betrokken voor de analyse van EEG en MEG onderzoeken van ons klinische multicenter trial (Souvenir II) die uitgevoerd en betaald wordt door Danone naar een functie betreffende ons zuiveldrank betreffende synaptische nutrienten (Souvenaid) bij de ziekte van Alzheimer.

Het onderzoek Hetgeen kunt u dan ook verwachten? Wij nodigen u veelal schriftelijk uit voor een onderzoek. Het onderzoek begint betreffende een gesprek waarin de psycholoog de klachten in kaart brengt. Deze psycholoog schrijft ook dit psychologisch rapport. In het gesprek kunt u dan ook aanduiden daar waar u last met heeft. U dan ook kunt zelf vragen stellen aan uw klachten. Verder uw partner, ons familielid of begeleider mogen over de klachten vertellen.

Het geldt verder wanneer getwijfeld wordt aan een symptoomvaliditeit, bijvoorbeeld voor onderpresteren, symptoomaggravatie of malingering. Het voordelig met dit samen aanvragen aangaande een neurologische expertise en ons NPO kan zijn het een afzonderlijke onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang geraken geïnterpreteerd en beschreven.

Indien u dan ook wilt weten op welke click here manier intelligent u dan ook bent of de kind kan zijn buiten dat er sprake is aangaande een stoornis fungeert u dan ook een onkosten hiervoor zelf te betalen.

Daar werd op fundering over consensus een bijlage geschreven over implementatie en toepassen van indicatoren (bijlage 6). Mede dit grote aantal indicatoren op dit gebied met dementie werd expres afgezien over ontwikkeling van nieuwe indicatoren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *